Polityka dotycząca plików cookie i prywatności

1. Wprowadzenie

Aby móc oferować nasze usługi, jesteśmy zmuszeni przetwarzać niektóre z Twoich danych osobowych. Jesteśmy zobowiązani do wykonywania tego przetwarzania zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Dodatkowe informacje na temat tego przetwarzania znajdziesz w tym oświadczeniu o ochronie prywatności.

2. Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest firma, która  Paragon Technologies Europe, Merksplassesteenweg 97 – unit 1, 2310 Rijkevorsel, telefon numerem firmy 0674 814 350.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z następującym adresem e-mail: Info@paragontech.be

3. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko
  • Telefon
  • Firmy
  • Adres i kod pocztowy
  • E-mail
  • Komunikat

4. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

4.1 Informacje ogólne

Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie naszej współpracy w kontekście świadczenia usług, aby móc wywiązać się z zobowiązań prawnych i promować nasze uzasadnione interesy.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych ma na celu jedynie oferowanie naszych usług. Bez tego przetwarzania poleganie na naszych usługach nie jest możliwe.

4.2 Biuletyny informacyjne

Ponadto dajesz nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wysyłania biuletynów z informacjami o naszych usługach, a także o usługach dostawców usług, którzy korzystają z naszych usług.

Masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, po czym nie będziesz już otrzymywać biuletynów.

4.3 Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie w celu odróżnienia preferencji użytkownika od preferencji innych użytkowników. To pomaga nam zaoferować lepsze wrażenia użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej, a także pozwala nam zoptymalizować witrynę.

Poniżej znajdziesz nazwę, cel i czas trwania plików cookie używanych przez naszą witrynę:

Niefunkcjonalne pliki cookie:

Nazwa

Domeny

Treść i cel

Ważności

Właściwość _ga

.paragontech w:

Plik cookie śledzenia Google Analytics

2 lata życia

_gat —

.paragontech w:

Plik cookie śledzenia Google Analytics

1 minuta

_Gid

.paragontech w:

Plik cookie śledzenia Google Analytics

w ciągu 24 godzin

Dajesz nam zgodę na używanie tych plików cookie.

Jednak Twoja przeglądarka internetowa umożliwia zmianę ustawień plików cookie, blokowanie plików cookie i / lub usuwanie istniejących plików cookie w dowolnym momencie. Ustawienia te można zazwyczaj znaleźć w menu „Opcje” lub „Preferencje” przeglądarki internetowej.

5. Odbiorca danych

Nie będziemy przekazywać ani przekazywać tych danych osobowych stronom trzecim, państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym, chyba że użytkownik wyraził na to uprzednią zgodę.

Możliwe jest również, że Twoje dane osobowe są brane pod uwagę przez procesory, z których korzystamy, takie jak konsultanci IT, usługi w chmurze lub inni dostawcy usług, którzy pomagają nam zarządzać naszą stroną internetową i systemami informatycznymi oraz naszą firmą w ogóle. Przeniesienie to jest zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy i przetwarzania ich zgodnie z odpowiednimi i obowiązującymi przepisami, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Wreszcie, możemy ujawniać te dane osobowe na żądanie każdego prawnie właściwego organu, a nawet z naszej własnej inicjatywy, jeśli wierzymy w dobrej wierze, że przekazanie takich danych osobowych jest konieczne do przestrzegania odpowiednich i obowiązujących przepisów lub do ochrony naszych praw i / lub bronić lub chronić tych naszych klientów.

6. Srodki bezpieczeństwa

Aby zapobiec, w miarę możliwości, nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych zgromadzonych w tym kontekście, ustanowiliśmy odpowiednie procedury w dziedzinie bezpieczeństwa i organizacji, które dotyczą zarówno gromadzenia tych danych, jak i ich przechowywania . Procedury te dotyczą również wszystkich procesorów używanych przez biuro.

7. Okres przechowywania

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres jednego roku po zakończeniu naszej współpracy w kontekście usługi. Okres przechowywania danych osobowych gromadzonych przez pliki cookie na naszej stronie internetowej znajduje się powyżej.

8. Prawa dostępu, sprostowania, zapomnienia, możliwości transferu danych, sprzeciwu, nieprofilowania i dotyczące zgłaszania uchybień w zakresie bezpieczeństwa

W pewnych warunkach masz prawo do wglądu, sprostowania, zapomnienia, możliwości transferu danych, sprzeciwu, nieprofilowania i powiadamiania o naruszeniu danych na warunkach i na zasadach określonych w odpowiednich i obowiązujących przepisach, w tym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

W celu zastosowania tych praw zawsze możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem wyżej wymienionego adresu e-mail.

9. Skargi i reklamacje

Jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych przez nasze biuro, użytkownik może złożyć skargę do organu ochrony danych:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
(Komisja ochrony prywatności)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

10. Zmiany w

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może być okresowo zmieniane w zależności od zmienionych przepisów. Dlatego zawsze radzimy zapoznać się z najnowszą wersją na naszej stronie internetowej.